Volditud trükised

Hinnad on kolmeks kokkuvolditud A4 kohta.

8 tk 1,50 €/tk
9 + 0,95 €/tk

Trükitud värviliselt 150g valgele katmata paberile ja volditud Z või G kujuliselt.

Kirjeldus
Üks levinumaid volditud trükiseid on 6 leheküljeline A65 ehk pikemast küljest kolmeks kokku volditud A4. Lehte saab kolmeks voltida kahel erineval moel. Voltides pooled siksak kujuliselt üksteise peale saame Z kujulise, voltides pooled üksteise sisse kokku saame G kujulise volditud trükise. Kujundades tuleb sellega mõistagi arvestada.

Algmaterjal
Algmaterjalina ootame trükivalmis pdf faili mis vastab üldistele trükitehnilistele nõuetele.